ផែនទីGoogleបង្ហាញទីតាំងនិងផ្លូវមកកាន់មន្ទីរពហុព្យាបាលសុវណ្ណ អាគារលេខ​៧៧ ផ្លូវព្រះវិហារ​ ភូមិកំពង់ក្របី សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង

SOVANN POLYCLINIC 77, Preah Vihear Street, Kampong Krabey, Svaypor, Battambang 02360 Battambang +855 88 7444777+855 88 7444777sovannabun@gmail.com

Health / Medical

Uptodated Facilities in SOVANN Polyclinic Enable Doctors making diagnosis early and precisely

Feb 18, 2016
Add comment

SOVANN Polyclinic

Feb 8, 2016
  • Radiology Department
Show 1 comment
Add comment
Print Print | Sitemap
Building 77, Preah Vihear Street, Kampong Krabey, Svaypor, Battambang. Cambodia. info@sovannclinic.com