ផ្នែកវះកាត់

ការវះកាត់នៅទីនេះប្រតិបត្តិការដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសវះកាត់ជាច្រើនផ្នែកខុសៗគ្នា⁣ និងមានបំពាក់ដោយសំភារជំនួយការវះកាត់ ឧករណ៍វះកាត់ទំនើប⁣ ជាពិសេសមានបន្ទប់វះកាត់ដោយឡែកពីគ្នាសំរាប់ផ្នែកបាក់បែកឆ្អឹង⁣ ផ្នែកសរីរាង្គក្នុងពោះ⁣ បំពង់ក⁣ ក្បាល ឆ្អឹងខ្នង សន្លាក់⁣ សម្ភពនិងរោគស្ត្រីជាដើម។

គោលការណ៍អនាម័យនិងការសម្លាប់មេរោគត្រូវបានគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន⁣ ដើម្បីជៀសវាងការចម្លងមេរោគនៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់។

សេវាកម្មវះកាត់ផ្តល់ដោយមន្ទីរពហុព្យាបាលសុវណ្ណមាន៖

 • ការវះកាត់សរីរាង្គក្នុងពោ៖
 • ការវះកាត់ប្រព័ន្ធទឹកនោម
 • ការវះកាត់តឆ្អឹងបាក់បែក
 • ការវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអុីតឬពកក
 • ការវះកាត់ត្រចៀកច្រម៉ុះបំពង់ក
 • ការវះកាត់ដុំដោះ⁣ ដុំលើស្បែក
 • ការវះកាត់ផ្នែករោគស្ត្រី
 • ការវះកាត់សម្រាលទារក
 • ការវះកាត់គ្រោះថ្នាក់ខួរក្បាលនិងឆ្អឹងខ្នង
 • ការវះកាត់ភ្នែក

 

Health / Medical

Uptodated Facilities in SOVANN Polyclinic Enable Doctors making diagnosis early and precisely

Feb 18, 2016
Add comment

SOVANN Polyclinic

Feb 8, 2016
 • Radiology Department
Show 1 comment
Add comment
Print Print | Sitemap
Building 77, Preah Vihear Street, Kampong Krabey, Svaypor, Battambang. Cambodia. info@sovannclinic.com