វេជ្ជបណ្ឌិតនិងបុគ្កលិកជំនាញ

មន្ទីរពហុព្យាបាលសុវណ្ណ​ ប្រមូលផ្តុំដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ គ្រូពេទ្យជំនាញ គិលានុបដ្ឋាក-យិកា ជំនាញ។​ ពួកយើងសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ក្នុងការងារ មានការទទួលខុសត្រូវ ចេះសហការគ្នាយ៉ាងល្អ ព្រមទាំប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៏វិជ្ជាជីវៈ។

វេជ្ជបណ្ឌិត ប៊ុន សុវណ្ណា

វេជ្ជបណ្ឌិត ប៊ុន សុវណ្ណា

ស្ថានិក និង នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅ

 

ជំនាញ-ឯកទេសៈ

សម្ភពរោគស្ត្រី, អេកូសាស្ត្រ

 

បទពិសោធន៍េវិជ្ជាជីវៈ

ឆ្នាំ 200​​0 ដល់ឆ្នាំ 2010

ពិនិត្យកាន់ម៉ាស៊ីនអេកូ អាននិងបកប្រែរូបភាពកាំរស្មី X

ផ្នែករូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រ

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង

 

ឆ្នាំ 1993 ដល់ ឆ្នាំ2000

គ្រូពេទ្យព្យាបាលនិងវះកាត់

ផ្នែកសម្ភព រោគស្ត្រី

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង

 

វេជ្ជបណ្ឌិត អែម​ ផាន់នី

វេជ្ជបណ្ឌិត អែម​ ផាន់នី

នាយករង

 

ជំនាញ-ឯកទេស

វេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ

 

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ

ឆ្នាំ 2000 ដល់ឆ្នាំ 2010

ប្រធានផ្នែកវេជ្ចសាស្ត្រ

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង

 

ឆ្នាំ 1985 ដល់ឆ្នាំ 2000

គ្រូពេទ្យព្យាបាល

ផ្នែកជម្ងឺទូទៅមនុស្សចាស់,

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង

 

វេជ្ជបណ្ឌិត ហាន ឧត្តម

វេជ្ជបណ្ឌិត ហាន ឧត្តម ឯកទេសផ្នែកតម្រងនោមមកពីប្រទេសបារាំង

ប្រធានផ្នែកវះកាត់

 

ជំនាញ-ឯកទេស

ឯកទេសវះកាត់, រោគវិនិច្ឆ័យឆ្លុះនិងព្យាបាលតំរោងនោមដោយកុំព្យូទ័រ

(សញ្ញាប័ត្រមកពីប្រទេសបារាំង)

 

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ

ឆ្នាំ 201​​0 ដល់ឆ្នាំ 201​​6

គ្រូពេទ្យឯកទេសវះកាត់ ព្យាបាលតម្រងនោមដោយការឆ្លុះនិងវះកាត់ដោយកុំព្យូទ័រ

គ្រូពេទ្យទទួលបន្ទុកផ្នែកវះកាត់,

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង

 

ឆ្នាំ 2003 ដល់ឆ្នាំ 2006

គ្រូពេទ្យព្យាបាលទូទៅ

មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង

វេជ្ជបណ្ឌិត លីម សារ៉ាន់ឌី

វេជ្ជបណ្ឌិត លីម សារ៉ាន់ឌី ឯកទេសវះកាត់

ទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រោះថ្នាក់ប៉ះទង្គិច តឆ្អឹងបាក់បែក

 

ជំនាញ-ឯកទេស

តឆ្អឹងបាក់បែក ព្យាបាលរបួសរាងកាយ ឬខួរក្បាល ដោយវះកាត់និងមិនវះកាត់

 

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ

ឆ្នាំ 2013 ដល់ឆ្នាំ 2016

វះសង្គ្រោះបន្ទាន់និងគ្រូពេទ្យឯកទេសវះកាត់តឆ្អឹងបាក់បែក

មន្ទីរពេទ្យ World Mate Handa Emergency

 

ឆ្នាំ 201​​0 ដល់ 2013

គ្រូពេទ្យឯកទេសវះកាត់

វះសង្រ្គោះបន្ទាន់ និងវះសន្លាក់ ឆ្អឹង,

មជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់គៀនឃ្លាំងភ្នំពេញ

វេជ្ជបណ្ឌិត សែម ចាន់តារា

វេជ្ជបណ្ឌិត សែម​ ចាន់តារា

ទទួលបន្ទុកផ្នែកកុមារ ទារក

 

ជំនាញ-ឯកទេស

កុមារ ទារក

 

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ

ឆ្នាំ 2010 ដល់ឆ្នាំ 2015

មន្ទីរពេទ្យ គន្ធះបុប្ផាសៀមរាប

 

ឆ្នាំ 201​​5 ដល់ បច្ចុប្បន្ន

គ្រូពេទ្យព្យាបាល

មន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបង

វេជ្ជបណ្ឌិត សែម ចាន់តារា

វេជ្ជបណ្ឌិត ថង វង្សភិរក្ស

គ្រូពេទ្យព្យាបាល ផ្នែកកុមារ ទារក

 

ជំនាញ-ឯកទេស

កុមារ ទារក

 

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ

ឆ្នាំ 2014 ដល់ឆ្នាំ 2015

កម្មសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋកូរេ

 

ឆ្នាំ 2011 ដល់ បច្ចុប្បន្ន

គ្រូពេទ្យព្យាបាល

មន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបង

សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ ឈាង វីរះ

សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ ឈាង វីរះ

ផ្នែកវះកាត់ផ្នែកពោះ

 

ជំនាញ-ឯកទេស

ការវះកាត់ទូទៅ, ការវះកាត់សង្គ្រោះបន្ទាន់

 

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ

ឆ្នាំ 2002 ដល់បច្ចុប្បន្ន

អនុប្រធានផ្នែកវះកាត់ទូទៅ

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង

វេជ្ជបណ្ឌិត​ រស់ រ៉ាវុធ

វេជ្ជបណ្ឌិត​ រស់ រ៉ាវុធ

គ្រូពេទ្យវះកាត់

 

ជំនាញ

វះកាត់ទូទៅ ស​ង្រ្គោះ​បន្ទាន់ 

 

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ

ឆ្នាំ 2008 ដល់ឆ្នាំ 201​​4

គ្រូពេទ្យព្យាបាលសង្រ្គោះបន្ទាន់, ជំនួយការវះកាត់ទូទៅ

មន្ទីរពេទ្យ Handa Emergency

 

ឆ្នាំ 201​​4 ដល់ឆ្នាំ 201​​5

បន្ទប់​ស​ង្រ្គោះ​បន្ទាន់

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង

វេជ្ជបណ្ឌិត ផុនសុធា

វេជ្ជបណ្ឌិត ផុន សុធា,

វេជ្ជសាស្ត្រជំនាញ

 

ជំនាញ-ឯកទេស

វេជ្ជសាស្ត្រសង្គ្រោះបន្ទាន់និងបេះដូង

 

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ

ឆ្នាំ 201​​4 ដល់ឆ្នាំ 201​​6

អនុវត្តវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ

មន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ Emergency

 

វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ែន ចិន្តា

វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ែន ចិន្តា,

វេជ្ជសាស្ត្រជំនាញ

 

ជំនាញ-ឯកទេស

វេជ្ជសាស្ត្រសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងជំងឺបេះដូង

 

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ

ឆ្នាំ 201​​4 ដល់ឆ្នាំ 201​​7

អនុវត្តវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ

មន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ Emergency

 

វេជ្ជបណ្ឌិត ថោង សុខលី

វេជ្ជបណ្ឌិត ថោង សុខលី,

វេជ្ជសាស្ត្រជំនាញ

 

ជំនាញ-ឯកទេស

វេជ្ជសាស្ត្រសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងត្រចៀកច្រម៉ុះបំពង់ក

 

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ

ឆ្នាំ 2011 ដល់ឆ្នាំ 201​​3

អនុវត្តវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ

មន្ទីរពេទ្យនៅវៀតណាម

 

វេជ្ជបណ្ឌិត សៅ ទិវា

វេជ្ជបណ្ឌិត សៅ ទិវា

វះកាត់តឆ្អឹងបាក់បែក, វះកាត់សង្គ្រោះបន្ទាន់

ឯកទេសជំងឺភ្នែក

 

ជំនាញ-ឯកទេស

សង្រ្គោះបន្ទាន់ និងវះកាត់តឆ្អឹង

 

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ:

ឆ្នាំ 201​​5 ដល់បច្ចុប្បន្ន

បន្ទប់​ស​ង្រ្គោះ​បន្ទាន់

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង

 

ឆ្នាំ 201​​3 ដល់ឆ្នាំ 201​​5

គ្រូពេទ្យវះកាត់,

មន្ទីរពេទ្យ Handa Emergency

 

វេជ្ជបណ្ឌិត ភី សុផល

វេជ្ជបណ្ឌិត ភី សុផល,

វេជ្ជសាស្ត្រជំនាញ

ជម្ងឺសើរស្បែក ជម្ងឺក្រពះពោះវៀន

 

ជំនាញ-ឯកទេស

ជំងឺទូទៅ ជំងឺសើរស្បែក

 

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ

ជំនាញជំងឺក្រពះពោះវៀន

និស្សិតឯកទេសរោគសើស្បែក

វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉េង គិមហួយ

វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉េង គិមហួយ,

វេជ្ជសាស្ត្រជំនាញ

ជំងឺទូទៅ ជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់

 

ជំនាញ-ឯកទេស

ជំងឺទូទៅ សង្គ្រោះបន្ទាន់

 

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ

វេជ្ជបណ្ឌិតនៅ មន្ទីរពេទ្យ Handa World Mate តាំងពីឆ្នាំ 2014

វេជ្ជបណ្ឌិត ថា ថាវិរះ

វេជ្ជបណ្ឌិត ថា ថាវិរះ

វេជ្ជសាស្ត្រជំនាញ

ជំងឺទូទៅ ជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់

 

ជំនាញ-ឯកទេស

ជំងឺទូទៅ សង្គ្រោះបន្ទាន់

 

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ

វេជ្ជបណ្ឌិតនៅ មន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងតាំងពីឆ្នាំ2015

វេជ្ជបណ្ឌិត ខ្លូត វ៉ាន់ វិឆ័យ

វេជ្ជបណ្ឌិត ខ្លូត វ៉ាន់ វិឆ័យ

គ្រូពេទ្យវះកាត់កុមារ

ជំនួយការវះកាត់ទូទៅ

 

ជំនាញ-ឯកទេស

វះកាត់កុមារ​ វះកែតម្រង់ជើងកែក

ជំនួយការវះកាត់មនុស្សធំ

 

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ

ឆ្នាំ 2005 ដល់ឆ្នាំ 201​​8

គ្រូពេទ្យវះកាត់សង្គ្រោះបន្ទាន់

គ្រូពេទ្យវះកាត់កុមារ

ផ្នែកវះកាត់

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង

 

ឆ្នាំ 2000 ដល់ឆ្នាំ 2005

គ្រូពេទ្យជំនួយការវះកាត់ទូទៅ,

ផ្នែកវះកាត់,

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង

អ្នកគ្រូពេទ្យ ហេង ដាវេត

អ្នកគ្រូពេទ្យ ហេង ដាវេត

គ្រូពេទ្យព្យាបាល និងជំនួការវះកាត់

 

ជំនាញ

សម្ភព, រោគស្ត្រី

 

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ:

ឆ្នាំ 2004 ដល់ឆ្នាំ 201​​5

គ្រូពេទ្យព្យាបាលរោគស្រ្តី និងផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកសុខភាពបន្តពូជ,

គ្លីនិករ៉ាក់ រាជធានីភ្នំពេញ

 

ឆ្នាំ 1998 ដល់ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ 2004

គ្រូពេទ្យព្យាបាល សម្ភព, រោគស្រ្តី និងនិងជំនួយការវះកាត់ 

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង

អ្នកគ្រូពេទ្យ សុខ សាវេត

អ្នកគ្រូពេទ្យ សុខ សាវេត

គ្រូពេទ្យព្យាបាល និងពិគ្រោះយោបល់

 

ជំនាញ

សម្ភព, រោគស្ត្រី

 

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ

ឆ្នាំ 2000 ដល់ឆ្នាំ 2010

គ្រូពេទ្យព្យាបាល

ផ្នែកសម្ភព រោគស្រ្តី

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង

 

ឆ្នាំ 1955 ដល់ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ 2000

គ្រូពេទ្យព្យាបាល និងជំនួយការវះកាត់ 

សម្ភព រោគស្រ្តី

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង

បុគ្គលិករបស់មន្ទីរពហុព្យាបាលសុវណ្ណ ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ ច្បាស់លាស់ និងមានបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ ព្រមទាំងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ ក្រមសីលធម៏វិជ្ជាជីវៈ។

Health / Medical

Uptodated Facilities in SOVANN Polyclinic Enable Doctors making diagnosis early and precisely

Feb 18, 2016
Add comment

SOVANN Polyclinic

Feb 8, 2016
  • Radiology Department
Show 1 comment
Add comment
Print Print | Sitemap
Building 77, Preah Vihear Street, Kampong Krabey, Svaypor, Battambang. Cambodia. info@sovannclinic.com